Ogłoszenia parafialne

Uroczystość Najświętszej Trójcy 26.05.2024r.

 1. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o 7:00, 9:00, 10:00 z procesją i 17:00. Ołtarze jak w poprzednich latach. Prosimy przygotować sztandary, feretrony, a Ochotniczą Straż Pożarną o zabezpieczenie przejścia.
 2. Biskup udziela dyspensy na piątek po Bożym Ciele.
 3. Nowenny w stałym porządku.
 4. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na budowę kościołów w naszej diecezji
 5. Spotkanie rodziców i dzieci kl. IV przed Rocznicą I Komunii św. dzisiaj po Mszy o 13:30. Próba przed rocznicą we wtorek 28 maja po Mszy wieczorowej. Spowiedź w poniedziałek i wtorek o 16:30
 6. Nowy numer Echa katolickiego na stoliku, a w nim:
  • Była zwyczajną dziewczyną, która mocno chodziła po ziemi i szła przez życie jak burza. Takich świętych nam dzisiaj trzeba – o zamordowanej misjonarce Helenie Kmieć opowiada jej siostra.
  • Matka, która jak żadna rozumie wszystkie mamy. Czego Maryja uczy dzisiejsze matki i z czym się do niej zwracają?
  • Podczas procesji Bożego Ciała możemy się policzyć, zrozumieć, że jesteśmy silni wtedy, gdy postanowimy jedność. Uświadomić sobie, iż Eucharystia to pokarm dla słabych, a nie uczta dla elit.
  • Przed rocznicą wizyty papieża w Siedlcach zachęcamy do udziału w Diecezjalnym Teście Wiedzy o św. Janie Pawle II. Pytania konkursowe w bieżącym numerze „Echa”.
  • W comiesięcznym materiałach formacyjnych dla kółek różańcowych m.in.: czy dzieci mogą należeć do Żywego Różańca?
  • W dziale zdrowie: czym objawia się półpasiec i jak się go leczy?
 7. Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy, zaprasza na zlot z okazji 40-lecia powstania. Informacje na plakacie.

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitasinfinitao godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitasinfinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19.05.2024r.

 1. W naszej parafii gościmy misjonarza ks. Adama Romaniuka z Ułan Ude na Syberii.
 2. Jutro święto N. M. P. Matki Kościoła, Msze św. o 6:30, 9:00 i 17:00
 3. Za tydzień w uroczystość Najświętszej Trójcy kończy się czas Komunii wielkanocnej
 4. Nabożeństwa majowe po Mszach św. wieczorowych, a w niedziele po Mszy św. o 10:30.
 5. Nowenny w stałym porządku. W czwartek adoracja Najśw. Sakramentu.
 6. Spotkanie rodziców i dzieci kl. IV przed Rocznicą I Komunii św. w przyszłą niedzielę po Mszy o 13:30. Próba przed rocznicą 28 maja po Mszy wieczorowej.
 7. Spotkanie ministrantów i kandydatów w sobotę o 9:00, a dzień skupienia lektorów z naszego dekanatu o 10:00.
 8. Nowy numer Echa katolickiego na stoliku, a w nim:
  • Kiedy po ludzku brakuje nadziei, wkracza św. Rita. O rozwijającym się w naszej diecezji kulcie świętej od róż – w dziale „formacja”.
  • Jak rozpoznać działanie Ducha Św. i budować z nim relację? W jakich sytuacjach szczególnie warto się do Niego zwracać – w rozmowie „Echa”
  • Jak przeżyć spowiedź, by była spotkaniem z żywym, kochającym i miłosiernym Bogiem?
  • Mija 25 lat od wizyty Ojca Świętego w Siedlcach. Jak nasza diecezja przygotowała się do tego wydarzenia? Zachęcamy do lektury nowego cyklu „Echa”
  • W dziale „rozmaitości”; dlaczego warto pościć? O rodzajach postu i jego dobroczynnym wpływie na zdrowie. Zapraszamy do lektury
 9. Jerycho Młodych w Pratulinie 31 maja – 2 czerwca. Spotkanie dla młodzieży, warsztaty tematyczne, koncerty, modlitwa. Więcej informacji i zapisy w zakrystii.
 10. Diecezjalna Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości do Leśnej Podlaskiej wyruszy w sobotę, 25 maja po Mszy św. o godz.8:00 w kościele św. Piotra i Pawła  .
 11. 26 maja Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina, pod hasłem „Wolna kobieta”
 12. Fundacja DDC zaprasza na Dzień Ojca na Strzelnicy w Aleksandrówce w sobotę o 10:00.