Parafia

Duszpasterze

Proboszcz:    Ks. mgr Roman Banasiewicz

Wikariusze:  Ks. Michał Burdach

Senior:         Ks. kan. Stefan Karwowski