Bierzmowanie

W naszej diecezji sakrament bierzmowania odbywa się zasadniczo nie wcześniej niż w klasie ósmej szkoły podstawowej, a przygotowanie bliższe trwa dwa lata. Miejscem formalnego przygotowania jest parafia, a także katecheza szkolna. Jednakże należy podkreślić rolę rodziców w przygotowaniu młodzieży do tego sakramentu, gdyż oni jako pierwsi wychowawcy mają największy wpływ na ukształtowanie wiary dziecka, a także jego prawego sumienia. Czynią to przede wszystkim poprzez świadectwo życia z Bogiem uczestnicząc w Mszach Świętych, przystępując do spowiedzi i komunii świętej oraz osobistą i rodzinną modlitwę.

Kandydaci do sakramentu bierzmowania odbywają spotkania przy parafii.

Najbliższe spotkanie odbędzie się … (śledź ogłoszenia parafialne)

Spotkanie kandydatów ze świadkami po Mszy św. o 12:00 (niedziela 11 czerwca)

Egzamin wstępny

Zabrać indeks (będzie przejrzany, a szczególnie miejsce na spowiedź), katechizm, kartkę z zaliczonymi modlitwami

Obowiązuje znajomość pacierza, darów Ducha Świętego, katechizmu i Ewangelii według św. Łukasza.

 • · 8B – 13 czerwca godz. 15:30 (wtorek)
 • · 7B – 14 czerwca godz. 15:30 (środa)
 • · 7A – 15 czerwca godz. 15:30 (czwartek)
 • · 8S – 16 czerwca godz. 15:30 (piątek)
 • · 8A – 17 czerwca godz. 15:00 (sobota)
 • · Pozostali niech przyjdą na dogodny dla siebie termin

Czas na miłosierdzie będzie na Sądzie Ostatecznym, więc proszę się przygotować. Nieprzygotowani mają możliwość nie zdać.

Egzamin główny – 19 czerwca (poniedziałek)

 • · Klasy 7 – godz. 15:30
 • · Klasy 8 – godz. 17:40
 • · Pozostali niech wybiorą odpowiednią godzinę

Termin Bierzmowania

Poniedziałek, 11 września godz. 18:00

Od 2 września Nowenna do Ducha Świętego i spotkania przygotowujące, w tym próby liturgiczne

Spowiedź przed Bierzmowaniem w czasie trwania Nowenny

Akt chrztu

Wymagany u osób, które były ochrzczone w innej parafii niż nasza (niektórzy już przynieśli). W razie wątpliwości trzeba pytać ks. Damiana.

Spotkania już zrealizowane:

Terminy następnych spotkań dla kandydatów, a także spotkań dla rodziców będą podawane w ogłoszeniach parafialnych.

Do tej pory spotkania ogólne odbyły się w tym roku szkolnym w następujących terminach:

 • 25 września 2022r. po Mszy Św. o g. 10:30,
 • dla rodziców 9 października po Mszy św. o godz. 12:00
 • 23 października po Mszy św. o godz. 9:00
 • 30 października o godz. 16:20
 • 27 listopada po Mszy św. o g. 9:00 dla rodziców i kandydatów
 • 8-10 grudnia – rekolekcje dla młodzieży
 • 2 luty g. 17:00 udział we Mszy św. i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 • 18 luty g.10:00 – Cztery kroki i o spowiedzi
 • 25 luty g.10:00 – O sakramentach
 • 4 marca g.10:00 i 11:00 – egzamin z pacierza
 • 11 marca g.10:00 – o modlitwie
 • 25 marca g.19:00 – spotkanie z Rekolekcjonistą
 • 22 kwietnia g.10:00 – zaliczenie Darów Ducha Św. i Hymnu do Ducha Świętego
 • 30 kwietnia g.12:00 – obrzęd przyjęcia Ewangelii
 • 6 maja g. 10:00 – termin dodatkowy zaliczenie Darów Ducha Św. i Hymnu do Ducha Świętego
 • 28 maja g. 12:00 – spotkanie z kandydatami i rodzicami
deklaracja-zgloszeniowaPobierz

Deklaracja zgłoszeniowa w formie on-line: https://forms.gle/h1GVLgXjirFeih6H7

Świadek bierzmowania

Osoba po bierzmowaniu, która może przystępować do sakramentów św., może to być rodzic chrzestny, a nie powinien rodzic biologiczny. Może być inna osoba, która już jest po bierzmowaniu.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

(KKK 1309)

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

(KKK 1310)