Chrzest

CHRZEST JEST ODPOWIEDZIĄ BOGA NA SYTUACJĘ CZŁOWIEKA PO GRZECHU

Przyjęcie chrztu to publiczne wyrażenie zgody na umieranie z Chrystu­sem po to, żeby razem z Nim zmartwychwstać. Inaczej mówiąc, chrzest jest zanurzeniem drogi naszego życia w tę samą drogę przejścia przez śmierć do życia, jaką przebył Chrystus. W przypadku chrztu dzieci to rodzice wy­rażają tę zgodę i zobowiązują się do tego, by dziecko wprowadzić na drogę za Chrystusem i z Nim.

Dochodzimy do zasadniczego pytania:

Czy takie życie dla twojego dziecka cię interesuje?

Czy chcesz, żeby twoje dziecko przyjmowało niesprawiedliwość, odpłacało dobrem za zło, przebaczało?

W chrzcie otrzymujemy taką moc Ducha, która pozwala godzić się na umieranie, bo wiemy, że ono rodzi nowe życie. Wszelkie cierpienia naszego życia będą okazją do objawiania się tej mocy w nas. A kiedyś, gdy przyjdzie godzina śmierci, to będzie ona dla nas przejściem z tego życia, które jest właściwie tylko dalekim obrazem prawdziwego życia, do pełni życia, do zmartwychwstania.

Prośba o chrzest dziecka to jednocześnie prośba o to, by dziecko miało taką moc. I dziecko ją otrzyma, ale otworzy się na jej działanie dopiero wtedy, gdy zobaczy, że matka i ojciec korzystają z tej mocy: służą, na zło odpowiadają dobrem, nie robią tragedii, gdy ich ktoś znieważy, przebaczają wrogom.

Najpierw więc sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będąc ochrzczony, przyjmujesz tę prawdę o chrzcie i chcesz, by ona spełniała się w tobie, byś mógł w nią wprowadzać twoje dziecko.

(Żródło: Katechezy dla Rodziców i Chrzestnych, Siedlce 2010)