Komunia Święta

Każdego roku w miesiącu wrześniu cała grupa dzieci z klasy drugiej szkoły podstawowej rozpoczyna przygotowanie do sakramentu Komunii Świętej. Zwłaszcza dzieci, ale także i ich rodzice uczestniczą w szeregu katechez i spotkań w ciągu roku, które przygotowują do przyjęcia tego sakramentu.

Grupą dzieci pierwszokomunijnych w naszej parafii opiekuje się obecnie ks. Waldemar Kułak.