Komunia Święta

Każdego roku w miesiącu wrześniu cała grupa dzieci z klasy drugiej szkoły podstawowej rozpoczyna przygotowanie do sakramentu Komunii Świętej. Zwłaszcza dzieci, ale także i ich rodzice uczestniczą w szeregu katechez i spotkań w ciągu roku, które przygotowują do przyjęcia tego sakramentu.

I Komunia Święta
2021r. 02 niedziela Maj godz. 12.00
2022r. 01 niedziela Maj godz. 10.00
2023r. 06 sobota Maj godz. 10.00
2024r. 04 sobota Maj godz. 10.00
2025r. 03 sobota Maj godz. 10.00