Małżeństwo

Osoby pragnące zawrzeć sakrament małżeństwa powinny zgłosić się do parafii w celu uzgodnienia terminu ślubu, a także uzyskania informacji o przygotowaniu do tego sakramentu. Właściwym miejscem zawarcia małżeństwa jest parafia zamieszkania jednego z narzeczonych.

Narzeczeni muszą odbyć nauki przedmałżeńskie. Można je odbyć w parafii św. Mikołaja (szczegóły na tablicy ogłoszeń oraz na stronie parafii św. Mikołaja) lub w ośrodku, który takie nauki przeprowadza (np. w Siedlanowie). Uzyska się tam także informacje i kontakt do Poradni Rodzinnej.

Protokół (co najmniej 3 miesiące przed ślubem) – należy się umówić na spisanie protokołu przedślubnego, ponieważ takie spotkanie trwa 30-60 minut.

Co zabrać ze sobą na protokół?

 • Dowody osobiste
 • Akty chrztu z adnotacją o bierzmowaniu z parafii, w której było się ochrzczonym (informacja o bierzmowaniu zasadniczo powinna być w akcie chrztu bez względu na to gdzie miało miejsce bierzmowanie) – osoby, które były ochrzczone w par. Chrystusa Króla w MP nie muszą przynosić, ponieważ informacja o chrzcie jest w księgach parafialnych
 • Indeksy z odbytych nauk przedślubnych i potwierdzające spotkania w Poradni Rodzinnej
 • Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa w kościele (ważność dokumentu to 6 miesięcy od momentu wydania, więc trzeba zwrócić uwagę, aby był ważny w dniu ślubu)

Kolejnym krokiem jest wygłoszenie Zapowiedzi przedślubnych w parafiach narzeczonych. Informacja na ten temat zostanie udzielona przy protokole.

Ostatnim krokiem będzie spowiedź przedślubna i spisanie aktu ślubu w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym zawarcie małżeństwa.

Repertuar pieśni do wykonywania podczas liturgii ślubnej, zatwierdzony przez Diecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej, jako obowiązujący w Diecezji Siedleckiej.

 • Błogosław, Panie nas
 • Bóg jest miłością
 • Chwalcie Pana wszyscy
 • Czego chcesz od nas, Panie
 • Dzięki, o Panie, składamy dzięki
 • Dziękujmy Mu za miłość
 • Gdzie miłość wzajemna i dobroć
 • Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało
 • Jezu drogi, Tyś miłością
 • Jezusowi cześć i chwała za miłości cud
 • Kto się w opiekę (zwrotka 1,5,8,9)
 • Ludu kapłański
 • Miłujcie się wzajemnie
 • Miłujmy się nawzajem, jak Jezus umiłował nas
 • Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać
 • O Boże dzięki Ci składamy
 • O Panie, Tyś moim pasterzem
 • Ojciec nam powierzył Słowo
 • Ojcze z niebios, Boże, Panie
 • Oto święte Ciało Pana
 • Panie mój, cóż Ci oddać mogę
 • Panie, dobry jak chleb
 • Panie, pragnienia ludzkich serc
 • Pod Twą obronę
 • Przykazanie nowe daję wam
 • Rodziną Bożą jesteśmy
 • Rodzino Święta, opieki Twej trzeba
 • Rodzino Święta, proszę
 • Skosztujcie i zobaczcie
 • Ubi caritas
 • Umiłowałeś swój Kościół, Chryste
 • W dobroci swej powiedział Pan
 • Wszystko Tobie oddać pragnę